O nás

 Aktuality

 Info pro rodiče

 Fotogalerie

 Kontakty

 Mateřská škola Lanžov
Lanžov 2, 544 01
Tel.: 608 662 171
E-mail: cerna.ms@seznam.cz
HLAVNÍ SMĚR A CÍL NAŠÍ PRÁCE vyplývá z Motta naší mateřské školy: „ Člověk dokáže vše“ a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem: „CO DOKÁŽE LIDSKÁ RUKA“

Lidská ruka dokáže pohladit, ale také uhodit.
Lidská ruka dokáže vytvořit, ale také zničit.
Lidská ruka dokáže spojit se s druhou v přátelství.
Schopnosti lidské ruky nás odlišují od všech živočišných druhů.

Úkolem dětí i dospělých je, aby jejich ruce neškodily sobě, ostatním lidem, živočichům, rostlinám, planetě, ale pomáhaly chránit vše pro další generace.

 - Podporovat duševní pohodu dětí

 - Vést děti ke zdravemu životnímu stylu - pyramida zdraví

 - Vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou

 

Školní vzdělávací program pod názvem  Co dokáže lidská ruka  a Školní řád jsou k dispozici k nahlédnutí  v MŠ.

Doplňující programy v MŠ :

- Logopedický

- flétnička

- školička

- Přípravný – Metoda dobrého startu - příprava dětí na vstup do ZŠ

- Zvykací – pro děti připravující se na docházku do MŠ

- Klub rodičů – dobrovolná pomoc rodičů při zajišťování výchovné činnosti, zlepšování školního prostředí

Mateřská škola Lanžov © 2012 - Všechna práva vyhrazena